BÖCKER

Mina utgivna böcker


Tre böcker har jag skrivit och de har utgivits av Atremi bokförlag. Tryckts hos Örebro universitet.


Den första boken:

'Bortom Rostmyrens källor', gav jag ut år 2000.


Andra boken:

'De tusen fotspåren', blev färdig år 2003.


Tredje boken:

'Blåtiran', var en roman, en kärleksberättelse, men handlade inte alls om  det som titeln på boken lätt ger intryck av vid första anblicken. Utgivningsår 2006


Samtliga tre böcker lär finnas på biblioteket i Pajala och går att låna därifrån.

VARFÖR FORTSÄTTA ATT DYKA VIDARE?


En intressant fråga, 

och svaret finner Du bara

genom att scrolla vidare.

Enkelt va´h?


Kommande bok under arbete..

Presentböcker Tornedalen

Tidigare utgivningar..

Tänkte...

Tidskriften

Högst Personligt

gavs ut i ett fåtal nummer i slutet av

1990-talet.


Den lades ner efter en tid eftersom tidsskriften inte fick bärkraft tillräckligt snabbt.


Idén gick ut på att läsarna själva fick sina texter eller bilder publicerade utan att det kostade något för dem. 

Många skrivintresserade runt om i vårt land var prenumeranter och bidrog med material till tidskriften.

Dessutom har jag spökskrivit en över 200 sidig i A4 storlek

'Handbok i projektmetodik' åt ett utbildningsföretag, samt gjort  en del reklammaterial åt vissa företag.'Tullhundens år

'Tullihurtan vuodet

Boken är under arbete...


Språk:

På svenska och 'meän kieli' på mitt sätt.


Utgivning:

Preliminärt under år 2020


© Copyright. All Rights Reserved.